ร้องเรียนตัวแทนได้หรือไม่

กลุ่มคำถาม: 
กฎหมายประกันภัย
ชื่อผู้ถาม: 
นางประนอม ศรีด้วง
วันเวลาที่ตอบ: 
24 January 2556
รายละเอียดคำถาม: 
ดิฉัน นางประนอม ศรีด้วง ได้รับมอบอำนาจจาก น.ส. สาลี่ แขกเทศ เลขประจำตัวประชาชนเลขที่ 3-2409-00021-95-3 ซึ่งนางสาวสาลี่ แขกเทศได้ตกลงทำประกันชีวิตให้น้องชาย คือ นายทินกร แขกเทศ โดยได้ทำประกันชีวิตผ่านทางตัวแทนบริษัท คือ นาย บุญชิน เสาวภาภรณ์ กรมธรรม์เลขที่ 42120501 โดยเริ่มกรมธรรม์ดิฉันได้จ่ายเบี้ยประกันเป็นราย 6เดือน เป็นจำนวนเงิน 6,000 บาทหลังจากนั้นทางดิฉันได้ชำระเงินค่าเบี้ยประกันเป็นรายเดือนเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท ส่งไปประมาณดิฉันไม่แน่ใจน่าจะประมาณ 2 ปี และต่อมา ดิฉันคิดว่าดิฉันส่งไม่ไหวจึงได้บอกกล่าวกับตัวแทนประกัน คือ นาย บุญชิน เสาวภาภรณ์ว่าจะขอหยุดกรมธรรม์แต่นายบุญชิน เสาวภาภรณ์ได้ให้คำแนะนำว่า “อย่าหยุดส่ง ทางตัวแทนคือนายบุญชิน เสาวภาภรณ์ จะช่วยส่งให้ ซึ่งตกลงว่าจะช่วยจ่ายโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. นายบุญชิน เสาวภาภรณ์ ตัวแทนประกันชีวิต เดือนละ 500 บาท 2. ดิฉันคือ นางประนอม ศรีด้วง อีก 500 รวมเป็นเดือนละ 1,000 โดยต่อมา นายบุญชิน เสาวภาภรณ์ ได้แอบพาผู้ทำประกันคือนาย ทินกร แขกเทศไปฉัน้ยืมกรมธรรม์ได้ซึ่งกรมธรรม์มีมูลค่าแล้วโดยวันที่นายบุญชินเข้ามารับนายทินกรไปฉัน้เงินประกันนั้นนาย บุญชิน ได้บอกกล่าวกับดิฉันคือนางประนอมว่า จะพานายทินกรไปทำความสะอาดบ้านที่ตัวอำเภอเมืองแปดริ้ว ซึ่งดิฉันมาทราบภายหลังจากนายทินกรว่าตัวแทนประกันได้แอบพานายทินกรไปฉัน้กรมธรรม์ ซึ่งนายทินกรกล่าวว่า “นายบุญชินพาเขาไปเซ็นอะไรไม่รู้ และได้ให้เงินกับนายทินกรเป็นจำนวนเงิน 100 บาท” ซึ่งตอนนั้นยังไม่ทราบว่าจำนวนที่สามารถฉัน้ได้เป็นจำนวนเท่าไร นอกจากนี้ใบเสร็จตั้งแต่เริ่มกรมธรรม์ ตัวกรมธรรม์ ต่างๆ อยู่กับตัวแทนทั้งหมด ซึ่งดิฉันเอง ไว้เนื้อเชื่อใจเพราะเห็นเป็นคนรู้จักกัน ต่อมาเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 นายทินกร แขกเทศได้เสียชีวิตลง โดยดิฉันและนางสาวสาลี่ แขกเทศ ได้ลืมไปว่ากรม์ธรรม์นี้ยังมีอยู่และไม่ได้มีการแจ้งตายแต่อย่างใด จนหลังจากวันตายของนาย ทินกร แขกเทศ ประมาณ 6 เดือน นายบุญชินได้เข้ามาที่บ้านเพื่อติดต่อ นายทินกรให้ไปถางทำความสะอาดบ้าน ดิฉันจึงบอกกับนายบุญชินว่า นายทินกรได้เสียชีวิตแล้ว นายบุญชินจึงได้พูดเรื่องประกันขึ้นมา และได้ขอใบมรณกรรมจากดิฉันไป แต่ดิฉันไม่ได้ให้ไป หลังจากนั้นได้มีการตกลงกันว่าดิฉันจะคืนเงินที่ตัวแทนส่งเบี้ยประกันไป แต่ทางตัวแทนประกันกล่าวว่าจะไม่รับเงินจำนวน 24,000 บาท แต่จะเอาทั้งหมด ดิฉันบอกว่าไม่ยอม ตัวแทนจึงหายไปหลังจากนั้นได้มีการโทมาคุยกับทางดิฉันอีก และได้มีการขู่ดิฉันโดยกล่าวว่า “กลัวตายมั้ย เคยตายมั้ย” และดิฉันได้ตอบกลับไปว่า “ไม่กลัว และให้เข้ามา” โดยก่อนหน้านี้นายบุญชินได้ เคยพาคนปลอมตัวเป็นตำรวจไปหานางสาว สาลี่ เพื่อขู่ให้ นางสาว สาลี่ มอบใบมรณะบัตรให้กับตน แต่นางสาวสาลี่ ได้บอกปัดให้มาคุยกับดิฉัน นายบุญชินไม่ยอม และได้หายไปอีกไม่มีการติดต่อกลับมาโดยยังคงยืนยันคำเดิมคือต้องการเงินประกันทั้งหมด และหลังจากนั้นได้มีการส่งผู้อื่นมาอีก ชื่อ นายแกะ ให้มาเอาเงินกับดิฉันซึ่งดิฉันเองได้เล่าเหตุการณืความเป็นมาให้นายแกะฟัง และมอบเงิน 24,000 บาทให้ไปหลังจากนั้นประมาณ 10 นาทีนายแกะได้กลับมาที่บ้านเพื่อคืนเงิน และบอกว่า นายบุญชินไม่ยอมรับเงินจำนวนนี้และยังคงยืนยันคำเดิมคือต้องการเงินทั้งหมด นอกจากนี้นายบุญชินยังพฤติกรรมพูดโกหกและชอบพูดข่มขู่นางสาวสาลี่อยู่ตลอดเวลา ว่าทางดิฉันและนางสาวสาลี่มีความผิด ซึ่งเขาคือนายบุญชิน สามารถที่จะฟ้องร้องหรือนำนางสาวสาลี่ และดิฉันติดคุกได้ถ้าไม่คืนเงินทั้งหมดให้กับนายบุญชิน และยังให้ข้อมูลผิดๆ ว่าการยื่นคำร้องขอเงินสินไหม ต้องยื่นที่สาขาฉะเชิงเทราเท่านั้น ถ้ายื่นที่อื่น เราจะติดคุกและมีความผิด และพอดิฉันถามว่าเมื่อผู้ตายเสียชีวิตไปจะได้เงินสินไหมเท่าไหร่ ทางนายบุญชินกล่าวว่าได้แค่ 60,000 เท่านั้น ซึ่งที่จริงแล้ว ผู้รับผลประโยชน์ได้รับเงินถึง 191,875 บาทหลังหักเงินฉัน้ ซึ่งในภายหลังเองนายบุญชินได้รับเงินจำนวน 24,000 แล้วและยังคงยืนยันคำเดิมนั่นคือเงินทั้งหมดจะต้องเป็นของเขา ทางตัวแทนสามารถฟ้องร้องเงินในส่วนนี้ได้หรือไม่่ค่ะและดิฉันสามารถดำเนินการใดๆกับตัวแทนได้บ้าง เพราะตอนนี้ต้องบอกเลยว่ามันรบกวน ชีวิตของดิฉันมากๆ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ: 
ท่านสามารถร้องเรียนได้ค่ะ ทั้งนี้ขอให้ท่านติดต่อสำนักงาน คปภ.ที่ท่านสะดวกเพื่อแจ้งรายละเอียดเพื่อทางสำนักงาน จะดำเนินการต่อไปค่ะ/002