ประกันภัยพิทักษ์สินเชื่อ

กลุ่มคำถาม: 
ประกันวินาศภัย
ชื่อผู้ถาม: 
ud
วันเวลาที่ตอบ: 
25 September 2552
รายละเอียดคำถาม: 
ไม่ทราบว่าคปภ.มีการอนุมัติให้บริษัทประกันภัยขายกรมธรรม์ประเภท กรมธรรม์พิทักษ์สินเชื่อหรือไม่คะ.และถ้ามีการอนุมัติให้ขายกรมธรรม์ ประเภทนี้ไม่ทราบว่าขายกรมธรรม์นี้ที่บริษัทฯใดบ้างคะ...อยากทราบ ความคุ้มครองที่บริษัทประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยมีขอบเขตความคุ้ม ครองอย่างไรมีข้อยกเว้นอะไรบ้างคะ
คำตอบ: 
ขอข้อมูล/รายละเอียดในคำถามมากกว่านี้ โปรดสอบถามได้ที่ฝ่ายประกันวินาศภัย โทร. 0-2515-3930 และ 0-2513-5046