ค่าสมัครสอบ

กลุ่มคำถาม: 
ตัวแทน/นายหน้า
ชื่อผู้ถาม: 
จันเกตุ
วันเวลาที่ตอบ: 
29 June 2554
รายละเอียดคำถาม: 
ค่าสมัครขอต่อ ครั้งที่ 4 เท่าไหร่ จ๊ะ!!!!!
คำตอบ: 
ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป  ค่าธรรมเนียม  800 บาทต่อได้  5 ปี ค่ะ