ประกันชั้น 1 ซ่อมรถให้แค่ 70% ของทุนประกันเองหรือครับ

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
วิชัย
วันเวลาที่ตอบ: 
25 May 2555
รายละเอียดคำถาม: 
กรณีรถเกิดอุบัติเหตุโดยไม่มีคู่กรณี ขับรถเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้า 2 ต้นรถส่งรถไปซ่อมที่ศูนย์ราคาประเมิน456438บาทแต่ประกันบอกว่ารับผิดชอบแค่70%ของทุนประกัน ทุนประกันอยู่ที่ 560000บาททั้งๆที่เป็นประกันชั้นหนึ่งซึ่งประกันน่าจะจ่ายให้ทั้งหมดอยากถามว่าทำใมประกันจ่ายแค่ 70%ของทุนประกัน
คำตอบ: 
รถยนต์ท่านทำประกันภัยประเภท 1 ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ หมวดความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ข้อ 2.1 นั้น หากรถยนต์ได้รับความเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดเหตุ ถือว่ารถยนต์ได้รับความเสียหายสิ้นเชิง  ไม่ว่าท่านจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝายถูก บริษัทจะคืนทุนประกันภัยแก่ท่านค่ะ  และหากท่านได้เอาประกันภัยรถยนต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของราคาค่ารถยนต์ในขณะที่ทำสัญญาประกันภัยท่านต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์(ซาก) ให้แก่บริษัททันที โดยค่าใช้จ่ายบริษัทเป็นผู้ออก และให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุดค่ะ  และจะต้องเรียกร้องค่าเสียหายภายใน 2 ปี นับแต่วันเกิดเหตุค่ะ  คำว่า "รถยนต็เสียหายสิ้นเชิง" หมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ หรือเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย  สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันภัย  1186  กด 2 ค่ะ