บริษัทฟีนิกซ์ประกันภัย(ประเทศไทย)จำกัด

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
steve
วันเวลาที่ตอบ: 
18 August 2552
รายละเอียดคำถาม: 
คปภ ทราบหรือเปล่าว่าบริษัทฟีนิกซ์ประกันภัย(ประเทศไทย)จำกัด ไม่จ่ายสินไหมอุบัติเหตุมาต่อเนื่องนานแล้ว
คำตอบ: 
ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการเพิ่มทุน ซึ่งจะดำเนินแล้วเสร็จเร็วนี้ค่ะ