ตัวแทนขายประกันปฏิเสธการให้ข้อมูลและการขาย

กลุ่มคำถาม: 
ตัวแทน/นายหน้า
ชื่อผู้ถาม: 
พิชญาธิดา
วันเวลาที่ตอบ: 
26 February 2556
รายละเอียดคำถาม: 
อยากทราบว่าผู้ที่เป็นตัวแทนขายประกันให้กับบจ.ประกันภัย สามารถปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดการทำประกันได้หรือไม่ และสามารถปฏิเสธที่จะทำการขายประกันให้ักับลูกค้าได้ด้วยหรือ กรณีที่ลูกค้าติดต่อเพื่อขอทำประกันตามที่ได้ลงประกาศไว้ทางเว็บไซต์
คำตอบ: 
โดยปรกติตัวแทนจะไม่ปฏิเสธการให้ข้อมูลกับลูกค้านะคะ แต่ถ้าตัวแทนไม่ให้ข้อมูลรายละเอียดการทำประกันภัย คงต้องรบกวนแจ้งบริษัทประกันภัย เพื่อทราบ ทั้งนี้ เนื่องจากตัวแทนเป็นพนักงานของบริษัทประกันภัยคะ      //009