บริษัทประกันยกเลิกประกันสุขภาพแล้วเรียกเงินคืน

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
AA
วันเวลาที่ตอบ: 
28 August 2552
รายละเอียดคำถาม: 
สวัสดีค่ะ ดิฉันทำได้ทำประกันให้ลูกชาย 2 ขวบ มีประกันหลักและแนบท้ายเป็นประกันสุขภาพ เคลมไปทั้งหมด 4 ครั้ง พอครั้งที่ 4 บริษัทบอกยกเลิกสัญญาสุขภาพ และเรียกเงินคืน ดิฉันมีรายละเอียดที่ไฟล์แนบค่ะ รบกวนช่วยดูให้หน่อยค่ะ
คำตอบ: 
กข้อเท็จจริงข้างต้นนั้น สัญญาประกันภัยนั้นหากผู้เอาประกันภัยปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพมิได้แถลงให้บริษัททราบในขณะทำสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยเป็นโมฆียะ ผู้รับประกันภัยบอกสัญญาประกันภัยได้ครับ แต่หากท่านไม่ได้รับความเป็นให้เตรียมเอกสารหลักฐานยื่นร้องเรียนต่อสำนักงาน คปภ. เพื่อตรวจข้อเท็จจริงครับ