มีแบบฟอร์มเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ไหมครับ

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
เก่ง
วันเวลาที่ตอบ: 
22 November 2554
รายละเอียดคำถาม: 
รถออกได้4เดือน พอดีโดนชนท้าย รถต้องจอดเป็นเดือน ไม่มีคนเจ็บ สามารถเรียกร้องอะไรได้มั่งครับ .. มีแบบฟอร์มเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ไหมครับ
คำตอบ: 
เรื่องของค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถเป็นส่วนหนึ่งของค่าสินไหมทดแทน ซึ่งต้องเจรจากันทั้งสองฝ่ายค่ะ โดยผู้เสียหายต้องแสดงเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา เพื่อพิสูจน์ถึงความเสียหายที่แท้จริงค่ะ โดยหากมีการเช่ารถจากบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเช่ารถ ก็ยังต้องพิสูจน์ถึงความจำเป็นและความเสียหาย ที่แท้จริงด้วยค่ะ หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ ไม่ได้รับความคุ้มครอง   เว้นแต่    การขาดการใช้รถยนต์เกิดจากบริษัทประวิงการซ่อม หรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร โดยสามารถเรียกร้องเฉพาะส่วนที่ล่าช้าเท่านั้น   เช่น  โดยปกติทั้วไปซ่อม 15-30  วัน  แต่บริษัทซ่อมล่าช้าหรือส่งอะไหล่ล่าช้า ทำให้การซ่อมเกินเวลาถึง 45 วัน จะเรียกร้องเฉพาะส่วนที่เกินกว่าการสั่งซ่อมจริง ค่ะ    ไม่มีแบบฟอร์มค่ะ