บริษัทประกันภัยที่มีปัญหา

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
วารุณี จุลมุสิ
วันเวลาที่ตอบ: 
29 September 2552
รายละเอียดคำถาม: 
อยากทราบบริษัทประกันภัยที่มีแนวโน้มจะเป็นเหมือนบริษัทสัมพันธ์ประกันภัย เพราะไม่อยากมีปัญหาเครมประกันไม่ได้อีก
คำตอบ: 
ใน website นี้ มีประกาศลงโทษบริษัท และบริษัทที่ขาดเงินกองทุน อาจใช้เป็นสิ่งที่พิจารณาเบื้องต้น แต่ก็มีหลายปัจจัย มิได้หมายความว่าบริษัทขาดเงินกองทุนจะมีปัญหาการบริหารงานเสมอไป เช่นทรัพย์สินที่มีถูกประเมินต่ำตามสภาวะการณ์ของตลาด ดังนั้น ท่านสามารถตัดสินใจซื้อประกันภัยได้ทุกบริษัท แต่เนื่องจากการประกันภัยเป็นการซื้อบริการ ดังนั้น เบี้ยประกันที่ถูกเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ก็อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ใช้ประกอบการพิจารณาได้