นั่งอยู่ในรถแล้วถูกยิงเสียชีวิต

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
ชื่อผู้ถาม: 
ธน
วันเวลาที่ตอบ: 
22 December 2552
รายละเอียดคำถาม: 
พรบ. จ่าย เท่าไหร่
คำตอบ: 
ได้ค่าเสียหายเบื้องต้น 35,000 บาท