บริษัทประกันชีวิต พิจารณาอนุมัติรับประกันจากเอกสารที่เป็น Fax ให้ก่อนเอกสารตัวจริงจะส่งมาถึง ถือว่าทำผิดกฎหมายหรือไม่

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
KR.
วันเวลาที่ตอบ: 
08 September 2552
รายละเอียดคำถาม: 
บริษัทที่รับประกันชีวิต โดยเฉพาะในช่วงสิ้นเดือนที่ต้องเร่งตัวเลขยอดขายจึงได้มีการพิจารณารับประกัน ใบคำขอทำประกัน และเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อขอทำประกันชีวิต ที่ส่งมาทาง Fax โดยทางบริษัทได้พิจารณาอนุมัติรับประกันให้ก่อน เพื่อให้ได้ตัวเลขยอดขายตามเป้าหมาย แล้วทางเจ้าหน้าที่จึงส่งเอกสารตัวจริงตามหลังมาภายใน 3-5 วัน จึงถึงบริษัท การดำเนินการพิจารณารับประกันให้ โดยดูจากเอกสารที่ Fax มาให้ แบบนี้ถือว่าบริษัทได้กระทำการผิดกฎหมายหรือไม่
คำตอบ: 
การดำเนินการดังกล่าว เพื่อดูยอดเท่านั้น อย่างไรบริษัทก็ต้องพิจารณาจากเอกสารตัวจริง