ตัวแทนประกันแย่มาก

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
อรเอก คลังนุช
วันเวลาที่ตอบ: 
07 June 2553
รายละเอียดคำถาม: 
เดิมตกลงทำประกันภัยชั้น 1 กับ TQM แต่ไม่ประทับใจในบริการเลยขอยกเลิกและบริษัทตกลงจะคืนเงินที่ขอหักล่วงหน้าให้(คืนเพราะกรมธรรม์ยังไม่เริ่มคุ้มครอง) แต่จนแล้วจนรอดเข้าเดือนที่สองแล้วเงินแม้แต่บาทเดียวก็ยังไม่ได้คืน พอติดต่อทวงถามก็บอกคืนให้แล้ว ขอหลักฐานก็ไม่ได้ช้าสุดๆๆๆขอให้ตรวจสอบ บริษัท TQM ให้ด้วยคะ
คำตอบ: 
ขอให้มาร้องเรียน บริษัท TQM ที่สำนักงาน คปภ. หรือส่งจดหมายร้องเรียน ได้ครับ