พระภิษุทำประกันชีวิตได้หรือไม่

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
สุวภีย์
วันเวลาที่ตอบ: 
25 September 2555
รายละเอียดคำถาม: 
คุณพ่อเป็นพระภิษุกำลังป่วยอยากทำประกันชีวิตแบบไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพแต่ทางบริษัทประกันแจ้งว่ามีพรบ.ห้ามไม่ให้พระทำแต่ติดต่ออีกบริษัทบอกว่าทำได้ อยากทราบว่ามีพรบ. หรือ ข้อห้ามไม่ให้พระทำประกันชีวิตจริงหรือไม่
คำตอบ: 
พระสามารถทำประกันชีวิตได้คะ ไม่มีข้อห้าม    //009