ทุพลภาพ

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
ชื่อผู้ถาม: 
ญาตผู้ประสบภัย
วันเวลาที่ตอบ: 
30 September 2552
รายละเอียดคำถาม: 
ในกรณีที่คนขับรถ จยย ล้มเอง มีค่ารักษาที่ รพ.15000 แล้วหมอชี้ว่าทุพลภาพเขาจะสามารถเบิกค่าทุพลภาพได้หรือเปล่าคะ
คำตอบ: 
จากข้อเท็จจริงดังกล่าว กรณีผู้ประสบภัยเป็นผู้ขับขี่รถคันเอาประกันภัยเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุบริษัทจะรับผิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่เกินค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น