ทำไมต้องจ่ายเพิ่มด้วย ช่วยตอบด่วน

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
ซี เอส เค
วันเวลาที่ตอบ: 
29 April 2554
รายละเอียดคำถาม: 
รถทำประกันภัย ชั้น 1 วิริยะประกันภัย แบบหัวลากควบหาง มาตั้งแต่ปีแรกที่ซื้อรถ ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ ไม่เคยเคลม แต่เมื่อ 13 พ.ย. 2553 รถเกิดอุบัติเหตุ จึงแจ้งเคลม ปรากฏว่า ความคุ้มครองที่ได้รับคือ ส่วนหัวลากประกันประเภท 1 ส่วนหางพ่วง เป็นประเภท 3 วิริยะรับซ่อมเฉพาะส่วนหัว แต่ส่วนหางไม่ซ่อม คำถาม: ทำไมวิริยะไม่บอกตั้งแต่ทีแรกว่าคุ้มครองแบบนี้ ไปถามใคร ๆ เขาก็ เข้าใจเหมือนกันว่า คุ้มครองประเภท 1 ทั้งหัวลากและหาง และเมื่อนำรถหัวลากเข้าซ่อม ปรากฏว่าวิริยะ ให้มีส่วนร่วมในการจ่ายค่าเปลี่ยนอุปกรณ์ อีก 30% โดยอ้างว่า ถ้าเปลี่ยนเป็นยี่ห้อนี้ ไม่ต้องจ่ายเพิ่มแต่ถ้าจะเปลี่ยนเป็นยี่ห้อเดิม ต้องจ่ายเพิ่ม 30% โดยวิริยะ อ้างว่าอุปกรณ์ถูกใช้มาแล้ว คำถาม: ในกรณีเปรียบเทียบ รถยนต์อายุ 5 ปีทำประกันชั้น 1 เกิดอุบัติเหตุชนกันเครื่องยนต์หรืออุปกรณ์เสียหาย จนใช้งานไม่ได้ ต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์ หรือ อุปกรณ์ใด ๆ บริษัทประกัน ต้องให้ผู้เอาประกันมีส่วนร่วมในการจ่ายหรือไม่ ถ้าต้องมีส่วนร่วมในการจ่าย จะทำประกันชั้น 1 ไปทำไม คำถาม: มันเกิดอะไรขึ้น กับระบบประกันภัยไทย ที่ในการรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น ของบริษัทประกันภัย ที่บริษัทประกัน พยายามจะบ่ายเบี่ยงความรับผิดชอบ สร้างความยุ่งยากให้กับผู้เอาประกัน มีอะไรเป็นบรรทัดฐานบ้าง จากประสบการณ์ไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรก็แล้วแต่ บริษัทประกัน จะทำทุกวิถีทางที่จะจ่ายค่าเสียหายให้น้อยที่สุด ขอคำตอบด่วน
คำตอบ: 
1.ปัญหาว่าท่านทำประกันภัยท่านเคยตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่ท่านทำประกันประเภทอะไรไว้ ทั้งนี้เพราะเวลาบริษัทคิดเบี้ยประกันภัยจะคิดตามประเภทความคุ้มครองครับ 2.การจ่ายค่าสไหมทดแทนกรณีวินาศภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง จะเห็นว่าเมื่อต่อประกันภัยในปีถัดมา ทุนประกันภัยจะลดลง กรณีการซ่อมก็เช่นกัน ก็จะซ่อมให้กลับสู่สภาพเดิมซึ่งบริษัทอาจพิจารณาจัดหาอะไหล่มือสองที่สภาพใกล้เคียงกันมาซ่อมให้ หรืออาจใช้อะไหล่ที่ไม่ผ่านห้างหรือศูนย์มาซ่อมให้ แต่หากผู้เอาประกันภัยจะใช้อะไหล่จากห้าง ก็สามารถตกลงกับบริษัท เพื่อตีราคาความเสียหายของอะไหล่เดิมที่เสียหายเป็นราคาร้อยละเท่าไรของอะไหล่ใหม่ส่วนต่างผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับผิดชอบก็ได้  แต่หากต้องการให้ความคุ้มครองการจัดซ่อมโดยใช้อะไหล่ใหม่ทั้งหมดผู้เอาประกันภัยต้องซ้อประกันภัยชนิดสัญญาต้องใช้ของใหม่จัดซ่อม ซึ่งเบี้ยประกันภัยก็จะคิดในอีกอัตราหนึ่งครับ.