ทำป.1 ถ้าขับรถชนคนบ.จะจ่ายให้หรือเปล่าค่ะ

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
อังคนา
วันเวลาที่ตอบ: 
24 August 2552
รายละเอียดคำถาม: 
ถ้าคู่กรณีเป็นคนเดินถนน เราขับรถชน พรบ.จ่ายให้ แล้วประกันภารสมัครใจจะจ่ายให้ด้วยหรือเปล่าค่ะ
คำตอบ: 
จากกรณีดังกล่าว หากท่านเป็นฝ่ายประมาท ประกันภาคสมัครใจต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลเดินเท้า ค่ะ