ทำประกันภัยชั้น 1 รถเกิดอุบัติเหตุ เอารถเข้าซ่อมแล้วแต่ทางบริษัทบอกว่ายังหาอะไหล่ให้ไม่ได้ เนื่องจากอะไหล่เลิกผลิต

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
kongkrich
วันเวลาที่ตอบ: 
24 November 2558
รายละเอียดคำถาม: 

ทำประกันภัยชั้น 1 รถเกิดอุบัติเหตุ เอารถเข้าซ่อมแล้วแต่ทางบริษัทบอกว่ายังหาอะไหล่ให้ไม่ได้ เนื่องจากอะไหล่เลิกผลิต กรณีนี้หากทางประกันหาอะไหล่ให้ไม่ได้ หรือใช้เวลาในการหานานเกินไป (มากกว่า 1 เดือน) จะสามารถเรียกร้องหรือมีวิธีดำเนินการต่อไปอย่างไร เราสามารถกำหนดระยะเวลาในการหาอะไหล่ชิ้นนี้ได้หรือไม่

คำตอบ: 

การจัดซ่อมรถให้กลับสู่สภาพเดิมนั้น บางครั้งต้องใช้ระยะเวลานานในการซ่อม และนี่ก็อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การซ่อมมีความล่าช้า แต่ก็ต้องมีการตรวจ สอบว่าบริษัทได้พยายามแล้วแต่ไม่สามารถจัดหาอะไหล่ชิ้นนั้นได้จริงๆ ซึ่งในการตรวจสอบผู้เอาประกันภัยอาจสอบถามจากผู้ขายอะไหล่ได้โดยตรง หาก ปรากฏว่าไม่เป็นไปตามที่บริษัทกล่าวอ้าง บริษัทก็มีความผิดรวมทั้งผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ได้ แต่หากเป็นไปตามที่บริษัทกล่าวอ้าง ผู้เอาประกันภัยอาจตกลงให้บริษัทชดใช้เป็นเงินก็ได้