การต่ออายุใบอนุญาตนายหน้า

กลุ่มคำถาม: 
ตัวแทน/นายหน้า
ชื่อผู้ถาม: 
นายหน้าปี1
วันเวลาที่ตอบ: 
21 January 2554
รายละเอียดคำถาม: 
อยากทราบว่าเมื่อไหร่จะมีการเปิดอบรมหลักสูตรนายหน้าปรักันวินาศภัย ครั้งที่ 2 ขึ้นที่ภาคใต้บ้างค่ะ ช่วงก่อนเดือน มี.ค. 53 นี้ ถ้ามีข่าวคราวเมื่อไหร่โปรดตอบคำถามด้วยนะค่ะ หรือจะแจ้งผ่นอีเมลล์ก็ได้ค่ะจะรออยู่ค่ะ
คำตอบ: 
สอบถามข้อมูลไปที่ คปภ.ภาค 7 (สงขลา) โดยตรงเลยครับ