ถูกชนโดยรถที่ก่อเหตุไม่มีประกันภัย พ.ร.บ. ผู้บาดเจ็บสามารถเรียกร้องค่าเสียหายส่วนเกิน นอกเหนือจากค่าเสียหายเบื้องต้นไม่เกิน 30,000 บาทได้หรือไม่

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
ชื่อผู้ถาม: 
kongkrich
วันเวลาที่ตอบ: 
24 November 2558
คำตอบ: 

โดนรถที่ไม่ต่อประกันภัย พ.ร.บ. ชน และรถที่ชนเป็นฝ่ายผิด ต้องเรียกร้องส่วนที่เกินจากฝ่ายผิด แต่หากไม่ทำประกันภัยไว้เจ้าของรถต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และสามารถแจ้งความตำรวจให้ดำเนินคดีได้