รับผิดชอบรถประกันหรือไม่

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
ผู้อยากรู้
วันเวลาที่ตอบ: 
06 August 2552
รายละเอียดคำถาม: 
รถประกันประเภท 2+ , 3+ ชนรถจักรยาน 2 ล้อ รถประกันที่เสียหาย บริษัทฯ จะรับผิดชอบหรือไม่ (เอาชัด ๆ เลย นะครับ)
คำตอบ: 
จากข้อเท็จจริง ประกันภัยประเภทดังกล่าวจะรับผิดชอบซ่อมรถคันเอาประกันในกรณีที่เกิดการชนกับรถตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกเท่านั้น ซึ่งรถจักรยาน 2 ล้อ ไม่ถือว่าเป็นรถตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว บริษัทจึงไม่ต้องรับผิดชอบในค่าซ่อมรถคันเอาประกัน ค่ะ