นายหน้า/ตัวแทน

กลุ่มคำถาม: 
ตัวแทน/นายหน้า
ชื่อผู้ถาม: 
รติกุล
วันเวลาที่ตอบ: 
16 September 2554
รายละเอียดคำถาม: 
เรียนถาม 1.สอบบัตรนายหน้าผ่าน(สนามสอบเมืองทอง) ขอรับบัตรที่คปภ.ส่วนภูมิภาคได้หรือไม่ครับ 2.มีบัตรนายหน้าแล้วจะสมัครเป็นตัวแทนของบริษัทรับประกันภัย มากกว่าหนึ่งได้หรือโดยไม่ต้องสอบบัตรตัวแทน ขอบคุณ
คำตอบ: 
1. หากผลสอบผ่านแล้วสามารถขอรับบัตรที่สำนักงาน คปภ. ส่วนภูมิภาคได้ค่ะ 2. หากถือบัตรนายหน้าและต้องการถือบัตรตัวแทนอีกใบจะต้องทำการสอบเสียก่อนซึ่งการสอบจะต้องเป็นบัตรคนละเภทกับนายหน้า เช่น เป็นนายหน้าวินาศภัยจะต้องสอบเป็นตัวแทนประกันชีวิตเท่านั้น และหากต้องการจะเป็นสังกัดหลายๆ บริษัทก็ต้องได้รับความยิมยอมจากบริษัทแรกเสียก่อนค่ะ