ต่ออายุไม่ทัน แต่ผ่านการอบรมแล้ว

กลุ่มคำถาม: 
ตัวแทน/นายหน้า
ชื่อผู้ถาม: 
สงสัย
วันเวลาที่ตอบ: 
05 November 2552
รายละเอียดคำถาม: 
ต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่ 2 ไม่ทันและผ่านการอบรมฯแล้ว สามารถเอาหนังสือผ่านการอบรมขอต่อครั้งที่ 2 มาแนบขอรับใบอนุญาตได้ไม
คำตอบ: 
ให้สอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติ่มที่สำนักงานคปภ ส่วนใบอนุญาตตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัย 025153999 ต่อ 1118,1119,1007,1008