จะได้เงินคืนจากสัมพันธ์ประกันภัย เมื่อไหร่ครับ หลังจาก 90 วัน แล้ว

กลุ่มคำถาม: 
ประกันวินาศภัย
ชื่อผู้ถาม: 
เจนวิทยื
วันเวลาที่ตอบ: 
06 August 2552
รายละเอียดคำถาม: 
ทางผมเป็นฝ่ายถูกนะครับ โดนรถของทางลูกค้าสัมพันธ์ ชนท้ายนะครับ แล้วทางผม ประกันรถหมดอายุ พอดี จึงต้องออกเงินค่าซ่อมไปก่อน แล้วผมจะได้เงินคืนเมื่อไหร่ครับ จำนวนเงิน 70,000 บาทนะครับ และขอเบอร์ติดต่อสายตรงมีบ้างไหม
คำตอบ: 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการชำระบัญชีของผู้ชำระบัญชีบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ซึ่งหากดำเนินเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ชระบัญชีจะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ