จะจ่ายอย่างไร โดยใคร

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
ต่าย
วันเวลาที่ตอบ: 
27 August 2552
รายละเอียดคำถาม: 
รถบรรทุกพ่วง ส่วนหัวและหางมีประกัน พ.ร.บ.ต่างบริษัทกัน คนขับจอดรถโดยดับเครื่องยนต์แล้วลงไปเปิดกะบะท้ายรถส่วนพ่วง และกะบะตกกระแทกหัวคนงานแตก ซึ่งตำรวจสอบสวนลงความเห็นว่าเป็นความประมาทงของผู้ขับขี่และได้ทำการเปรียบเทียบปรับแล้ว อยากทราบว่าบริษัทประกันทั้ง 2 จะต้องร่วมรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทน หรือ บริษัทที่รับประกันส่วนพ่วงต้องรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดี่ยว
คำตอบ: 
จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นนั้น ขณะเกิดเหตุหัวลากและส่วนพ่วงยังคงยึดติดกันและถูกควบคุมโดยผู้ขับขี่คนเดี่ยวกัน จึงถือว่าเป็นรถคันเดียวกันดังนั้น บริษัทผู้รับประกันภัยของหัวลากและหางพ่วงจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายร่วมกันทั้งสองกรมธรรม์ครับ