การขายประกันชีวิตสะสมทรัพย์

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
คนสงสัย
วันเวลาที่ตอบ: 
06 August 2552
รายละเอียดคำถาม: 
แอบทราบมาว่า มีธนาคารทหารไทย สาขาในจังหวัดสงขลา ขายประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ โดยบอกว่าเป็นเงินฝาก และบอกให้เอาเงินฝากในบัญชี แบ่งมาฝากในบัญชีประกันแบบสะสมทรัพย์ และบอกว่าเป็นเงินฝากแบบแถมประกันคุ้มครองชีวิต และบอกรายละเอียดอื่นๆไม่ชัดเจน เช่น หากยกเลิกจะได้เงินไม่ครบ แต่กลับบอกว่าห้ามถอนก่อนกำหนด จะทำอย่างไรดี
คำตอบ: 
จากกรณีดังกล่าว สามารถติดต่อร้องเรียนได้ที่ สายด่วนประกันภัย 1186 หรือหากอาศัยอยู่ต่างจังหวัด สามารถติดต่อร้องเรียนได้ที่ สำนักงาน คปภ.จังหวัดใกล้บ้านทุกแห่งค่ะ