ค่าเสียโอกาสจากการใช้รถ หรือ ค่าชดเชยจากการที่ไม่มีรถใช้ เป็นอย่างไรครับ

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
แสนคม
วันเวลาที่ตอบ: 
28 August 2552
รายละเอียดคำถาม: 
ค่าเสียโอกาสจากการใช้รถ หรือ ค่าชดเชยจากการที่ไม่มีรถใช้ เป็นอย่างไรครับ ไม่มีรถใช้ เพราะรถต้องซ่อม โดยบริษัทประกันภาคสมัครใจ อีกทั้งรถต้องผ่อนกับไฟแนนซ์ เดินทางไปทำมาหากิน ก็ต้องพึ่งแท็กซี่ หรือยานพาหนะสาธารณะ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ไปเบิกได้ที่ไหนครับ เห็นเขาว่าสมัยก่อน ตอนที่กรมการประกันภัยยังอยู่ ทางกรมฯจะเรียกบริษัทประกัน มาเซ็นเช็คค่าใช้จ่ายเหล่านี้ให้เลย ขอบคุณครับ
คำตอบ: