การสมัครเป็นนายหน้าประกันภัย

กลุ่มคำถาม: 
ตัวแทน/นายหน้า
ชื่อผู้ถาม: 
นายวิชิต เหลืองร่อนทอง
วันเวลาที่ตอบ: 
22 November 2554
รายละเอียดคำถาม: 
อยากทราบว่าถ้าประสงค์จะการสมัครเป็นนายหน้าประกันภัย และตารางการอบรมและสอบเป็นนายหน้าต้องติดต่อหน่วยงานใด
คำตอบ: 
ตรวสามารถตรวจสอบได้จากเว็ปไซค์ สำนักงาน คปภ.ดังนี้ค่ะ http://www.oic.or.th/th/exambroker/index.php -คลิก ข้อมูลคนกลางประกันภัย -คลิก ตัวแทนนายหน้า