สิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาย้อนหลังของบริษัทประกันชีวิต

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
ธนากร
วันเวลาที่ตอบ: 
09 September 2556
รายละเอียดคำถาม: 
ผมมีประกันสังคมอยู่โรงพยาบาล ก.ครับและมีประกันสุขภาพส่วนตัวอีกหนึ่งใบใช้บริการที่โรงพยาบาล ข.ไม่เคยใช้ที่โรงพยาบาล ก.นะครับอยากรู้ว่าบริษัทประกันที่ผมทำไว้จะสามารถไปขอประวัติการรักษาย้อนหลังที่โรงพยาบาล ก. ได้ไหมครับ
คำตอบ: 
ในใบคำขอเอาประกันชีวิตผู้เอาประกันภัยได้เซ็นยินยอมให้ตรวจสอบประวัติสุขภาพ เพื่อใช้ในการรับประกันภัยและการจ่ายค่าสินไหม ฉะนั้นบริษัทสามารถตรวจสอบได้