รหัสรถ?

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
โบ
วันเวลาที่ตอบ: 
12 February 2554
รายละเอียดคำถาม: 
อยากทราบว่า Isuzu d-max space cap เป็นรถที่มีรหัสใดค่ะ ระหว่าง110 กับ 210
คำตอบ: 
ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน