ขาดทุนจากการทำประกันชีวิต

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
มะนาว
วันเวลาที่ตอบ: 
21 October 2552
รายละเอียดคำถาม: 
ดิฉันได้ทำกรมธรรม์ประกันชีวิตไว้แบบสะสมทรัพย์ 20 ปี ทุน 100,000 บาท เบี้ยอยู่ที่10,xxx บาทต้นๆ เมื่อดิฉันส่งครบมันจะอยู่ที่2xx,xxx บาท แต่ดิฉันจะได้คืนแค่ 200,000 บาทถ้วน เอาแค่ถ้าไม่ต้องส่งจนครบ 20 ปี เอาแค่เสียชีวิตปีที่ 17-18 ก็จะขาดทุนแล้ว ถ้าทำแล้วขาดทุนมีใครเค้าอยากจะทำประกันชีวิตกันคะ แล้วถ้าเป็นอย่างงี้จะต้องทำอย่างไรคะ ขอคำแนะนำด้วยคะ
คำตอบ: 
การทำประกันชีวิต เป็นการกระจายความเสี่ยงประการหนึ่ง หากจะคิดว่าทำหลายปีแล้วเมื่อถึงท้ายสัญญาจะขาดทุนเพราะส่งเบี้ยสูงกว่าทุน นั้น  ในความเป็นจริงแล้ว ในระหว่างสัญญามีความคุ้มครองเกิดขึ้น ในทางกลับกัน สมมุติว่าทุนประกัน 200,000 บาท ส่งเบี้ย 13,000 ต่อปี จ่ายไป 2 ปี คืด 26,000 บาท แล้วเสียชีวิตก็จะได้รับเงินตามสัญญา 200,000 บาท จากการจ่ายไป 26,000 บาท เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม การทำประกันชีวิต นอกจากจะเป็นการกระจายความเสี่ยงที่ดีแล้ว  ยังถือเป็นการบังคับออมประเภทหนึ่ง ที่มีประโยชน์มาก