ขาดต่อใบอนุญาต มาหลายปีค่ะ

กลุ่มคำถาม: 
ตัวแทน/นายหน้า
ชื่อผู้ถาม: 
สงสัยเรื่องตัวแทนค่ะ
วันเวลาที่ตอบ: 
01 October 2552
รายละเอียดคำถาม: 
ดิฉันเคย มีใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต แต่ไม่ได่ต่อใบอนุญาตมาหลายปีแล้ว ไม่ทราบว่าดิฉันจะเป็นตัวแทนประกันชีวิตอีกครั้ง ดิฉันต้องสอบใหม่ไหมค่ะ หรือ ดิฉันไปอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตได้เลย โดยไม่ต้องสอบ ถ้าดิฉันไม่ต้องสอบใหม่ สามารถดูรายละเอียด ได้ที่ไหนค่ะ พรบ. หรือประกาศ ฉบับไหนค่ะ รบกวนตอบด้วยค่ะ เพื่อจะนำไปปฏิบัติถูกต้อง
คำตอบ: 
ไม่ต้องสอบใหม่เพราะผลสอบติดตัว  แต่ต้องอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาต ขอแนะนำให้ติดต่อบริษัทที่จะสังกัดเป็นตัวแทนเพื่อเข้ารับการอบรม ดูรายละเอียดแผนอบรมได้ที่ www.oic.or.th