ขาดต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันภัยตรงเกิน 1 ปี

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
ขาดต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันภัยตรงเกิน 1 ปี
วันเวลาที่ตอบ: 
30 October 2552
รายละเอียดคำถาม: 
นายหน้าประกันวินาศภัย ประเภทการประกันภัยโดยตรง ขาดอายุเกิน 1 ปี/0 และใบอนุญาตฯ หาไม่พบแล้ว
คำตอบ: 
กรณีผ่านการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตนายหน้าแล้วสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตใหม่โดยไม่ต้องผ่านการสอบใหม่