บริษัทฯต้นสังกัดไม่ให้ใบอนุญาตตัวแทน

กลุ่มคำถาม: 
ตัวแทน/นายหน้า
ชื่อผู้ถาม: 
Jack.BP
วันเวลาที่ตอบ: 
21 October 2556
รายละเอียดคำถาม: 
เรียน สอบถามเจ้าหน้าที่ ผมได้ผ่านการอบรมและสอบได้ใบอนุญาตตัวแทนแล้ว แต่บัตรใบอนุญาตตัวแทน ทางบริษัทฯต้นสังกัด(สำนักงานหน่วย) ไม่ให้ใบอนุญาตใบจริงให้กับผม กลับนำใบอนุญาตถ่ายเอกสารสีแล้วให้กับผม ไม่ทราบทำแบบนี้ได้หรือไม่ครับ หรือผมจะต้องทำอย่างไรครับ เพราะเวลาออกติดต่องานพบลูกค้า ผมรู้สึกถ้าไม่ใช่บัตรจริงจะรู้สึกไม่ดีครับ ขอบคุณครับ
คำตอบ: 
โดยหลักแล้วบริษัทไม่สามารถกระทำได้ค่ะ ทั้งนี้ตาม พรบ.แล้วตัวแทน/นายหน้าประกันภัย จะต้องแสดงใบอนุญาตทุกครั้งเมื่อมีการชักชวน ชี้ช่อง หรือเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยต่อผู้มุ่งหวังทุกครั้ง ท่านต้องขอใบอนุญาตฯ จากบริษัทมาเก็บไว้กับตนเอง ค่ะ//002