ขับขี่รถไปประสบเหตุแต่ไม่มีใบขับขี่พ.ร.บ.จะจ่ายหรือไม่

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
ชื่อผู้ถาม: 
จิ๋ม
วันเวลาที่ตอบ: 
17 August 2552
คำตอบ: 
โดยเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ไม่ได้ระบุข้อยกเว้นเรื่องใบอนุญาตขับขี่ไว้ เมื่อเกิดเหตุขณะผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่บริษัทผู้รับประกันภัยก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายตามเงื่อนไขกรมธรรม์ครับ