ขอทราบรายละเอียดข้อยกเว้นความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

กลุ่มคำถาม: 
ประกันวินาศภัย
ชื่อผู้ถาม: 
ขวัญหทัย ศิริสินสุข
วันเวลาที่ตอบ: 
05 November 2552
รายละเอียดคำถาม: 
เนื่องจากมีพี่ชายเป็นทหารปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่จังหวัดปัตตานี แล้วต้องการทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แต่ทราบมาว่าการทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล มีข้อยกเว้นในเรื่องของ 1. ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร เข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม (อย่างไรจึงจะเรียกว่าเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปรม) 2. การปฏิบัติหน้าที่ราชการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (อย่างไรจึงถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การออกคุ้มครองครูในการเดินทางไปสอนหนังสือถือว่าเป็นการออกปฏิบัติหน้าที่หรือไม่) 3. การเดินทางโดยอากาศยานที่ไม่ใช่สายการบินพาณิชย์ เช่น การเดินทางด้วยเครื่องบินทหารคุ้มครองหรือไม่ ขอทราบรายละเอียดด้วยค่ะว่า ถ้าทำประกันแล้วจะได้รับความคุ้มครองหรือไม่
คำตอบ: 
ให้ท่านสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติ่มที่ฝ่ายกฏหมาย สำนักงานคปภ  02-5153999