ฟ้าผ่า

กลุ่มคำถาม: 
ประกันวินาศภัย
ชื่อผู้ถาม: 
วรพงศ์
วันเวลาที่ตอบ: 
23 August 2556
รายละเอียดคำถาม: 
กรมธรรม์อัคคีภัย สถานีบริการแก๊ส ในวันเกิดเหตุมีพายุฝนและฟ้าผ่า ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย อยากทราบว่ากรมธรรม์ฉบับนี้จะคุ้มครองหรือไม่ อย่างใด ขอบคุณมาก วรพงศ์
คำตอบ: 
ต้องเป็นกรณีที่ฟ้าผ่าโดยตรงที่ทรัพย์สินนั้นๆ เสียหายคะ แต่ถ้าไฟลัดวงจร ต้องซื้อภัยเพิ่มเติมคะ   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนประกันภัย   1186  //009