นายหน้าขายประกันโกงเงิน

กลุ่มคำถาม: 
ตัวแทน/นายหน้า
ชื่อผู้ถาม: 
นงนุช สิงห์แรง
วันเวลาที่ตอบ: 
14 December 2555
รายละเอียดคำถาม: 
ซื้อประกันผ่านนายหน้า รถไม่ได้รับการคุ้มครอง เมื่อรถเกิดอุบัติเหตุจึงทราบว่าไม่มีการคุ้มครองรถคันนี้ นายหน้าทำการยกเลิการคุ้มครองโดยที่ไม่แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่มีตัวเลขกรมธรรภ์
คำตอบ: 
ขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือท่านสามารถนำรายละเอียดร้องเรียนได้ที่สำนักงาน คปภ.ทั่วประเทศที่ท่านสะดวก ค่ะ/002