การเวรคืนประกันชีวิตกลุ่มค้ำประกันเงินกู้

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
เกรียงไกร
วันเวลาที่ตอบ: 
21 January 2556
รายละเอียดคำถาม: 
ทางบ.ประกันชีวิตอ้างว่าทำไม่ได้ต้องให้ทางธนาคารอนุมัติ เป็นกรมธรรม์ระยะเวลา10ปีเป็นจำนวนทุน 1,560,000เบี้ย 98,888 ขึ้นปีที่5มีตารางเวรคืนปกติ
คำตอบ: 
สทธิการขอเวนคืนเป็นสิทธิของผู้เอาประกันภัย สามารถขอเวนคืนได้