การเคลมพรบ.

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
Peerapat
วันเวลาที่ตอบ: 
21 October 2552
รายละเอียดคำถาม: 
เนื่องด้วยพี่ชายกระผมเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ(พี่ชายขับขี่มอเตอร์ไซด์ถูกสิบล้อชนเสียชีวิต) เบื้องต้นได้รับการเคลมจากพรบ.รถมอเตอร์ไซด์35,000บาท เมื่อคดีเสร็จสิ้น(มีคำสั่งศาลชี้ขาดเรียบร้อยแล้ว) ได้ทำการเคลมกับบริษัทประกันพรบ.ขอรถคู่กรณี แต่ได้รับคำตอบว่าประมาณร่วมจะไม่ทำการจ่ายสินไหม ทั้งที่เอกสารของศาลไม่ได้มีการบ่งชี้ว่าเป็นการประมาณร่วมแต่อย่างใดทั้งสิ้น จึงได้สอบถามกับเจ้าหน้าที่บริษัทคู่กรณี ได้คำตอบว่า จากการโทรสอบถามตำรวจ เค้าแจ้งว่าเป็นการประมาณร่วม จึงไม่จ่าย (แต่เอกสารการแจ้งความทั้งหมด ร่วมถึงคำชี้ขาดตัดสินของศาล มิได้ มีข้อใดแสดงถึงความประมาณร่วม) ในกรณีเช่นนี้ควรดำเนินการอย่างไร เพราะครอบครัวต้องการเคลมส่วนที่เหลืออีก 65,000บาท ที่บริษัทคู่กรณีต้องจ่าย ขอคำตอบด้วย ขอบคุณครับ
คำตอบ: 
ให้นำเรื่องมาร้องเรียนต่อ สำนักงาน คปภ. หรือสำนักงาน คปภ. จังหวัด เพื่อหาทางให้ความเป็นธรรม ต่อไป รายละเอียดสามารถสอบถามสายด่วนประกันภัย 1186