อยากสอบนายหน้าประกันวินาศภัย

กลุ่มคำถาม: 
ตัวแทน/นายหน้า
ชื่อผู้ถาม: 
p
วันเวลาที่ตอบ: 
23 June 2553
รายละเอียดคำถาม: 
อยากสอบนายหน้าประกันวินาศภัย จะหาหนังสือเพื่ออ่านสอบได้ที่ไหน
คำตอบ: 
คปภ. มีหนังสือจำหน่ายค่ะ