กู้เงินชำระเบี้ยประกันอัติโนมัติ

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
nongnan
วันเวลาที่ตอบ: 
23 March 2554
รายละเอียดคำถาม: 
อยากทราบว่าการฉัน้แบบนี้สามารถทำได้ด้วยหรอคะ โดยไม่มีข้อตกลงในสัญญา แล้วเราจำเป็นต้องชำระค่าดอกเบี้ยหรือไม่ เพราะความจริงตั้งใจจะยกเลิกสัญญาอยู่ และได้มีการแจ้งยกเลิกไปแล้วด้วย
คำตอบ: 
ได้ค่ะ  หากคุณไม่ชำระเบี้ยภายในกำหนดตามกรมธรรม์  บริษัทจะนำเงินที่มีมูลค่าตามกรมธรรม์มาชำระแทนโดยถือเป็นการกู้โดยอัตโนมัติและต้องเสียค่าดอกเบี้ยด้วยค่ะ