อยากทราบรายละเอียด

กลุ่มคำถาม: 
ตัวแทน/นายหน้า
ชื่อผู้ถาม: 
ประสิทธิ์
วันเวลาที่ตอบ: 
28 August 2555
รายละเอียดคำถาม: 
เราจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าท่านเป็นนายหน้าขายประกันครับ
คำตอบ: 
สามารถตรวจสอบได้ที่ www.oic.or.th หัวข้อ ตรวจสอบใบอนุญาต ค่ะ