การรับบุคคลากร คปภ

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
คนเชียงใหม่
วันเวลาที่ตอบ: 
25 November 2552
รายละเอียดคำถาม: 
ทำไม คปภ. รับแต่ ลูกหลานคนทำงานภายใน คปภ.เข้าทำงานในองค์กร แบบนี้บุคคลภายนอกก็เสียโอกาสในการทำงาน ขนาดเด็กจบใหม่ไม่มีประสบกราณ์แต่เป็นลูกของผู้บรืหารใน คปภ.กลับได้งานงานทำเฉย ( ไม่เข้าใจจริงๆ ) เมื่อไหร่ระบบเส่นสายจะหมดซักที
คำตอบ: 
สอบถามข้อเท็จที่ฝายบุคคล 025153999