การตั่งชื่อสำนักงาน นายหน้า บุคคลธรรมดา

กลุ่มคำถาม: 
ตัวแทน/นายหน้า
ชื่อผู้ถาม: 
คนช่างสงสัย
วันเวลาที่ตอบ: 
25 November 2552
รายละเอียดคำถาม: 
นายหน้าบุคคลธรรมดา ต้องการตั่งชื่อสสำนักงานของตนโดยตั่งว่า คนช่างสงสัย โบรกเกอร์ประกันวินาศภัย จะตั่งได้หรือไม่ครับขคำแนะนำด้วยนะครับ
คำตอบ: 
สอบถามข้อเท็จจริงที่ฝ่ายกฏหมาย สำนักงานคปภ 025153999