การชดใช้ค่าสินไหมสำหรับคอมพิวเตอร์

กลุ่มคำถาม: 
ประกันวินาศภัย
ชื่อผู้ถาม: 
yaowapa
วันเวลาที่ตอบ: 
21 January 2554
รายละเอียดคำถาม: 
ถ้าณ วันที่ซื้อคอมพิวเตอร์มา และทำประกันเต็มทุนที่ซื้อมา 50,000.- บาท และต่อมา ๒ ปี คอมพิวเตอร์ถูกโขมยไป คำถามคือ ๑. ประกันจะชดใช้เท่าไหร่ ถ้าราคาตลาดสำหรับเครื่องรุ่นเดียวกันเป็น 20,000.- ๒. ประกันจะชดใช้เท่าไหร่ ถ้าในตลาดไม่มีเครื่องรุ่นนี้ขายอยู่แล้ว แต่มีรุ่นที่ดีกว่า ความจุมากกว่า แต่ราคา 50,000.- เท่ากับทุนประกัน และลูกค้าสามารถเลือกซื้อในรุ่นที่ดีกว่าแต่ไม่เกินทุนประกันได้มั้ยค่ะ
คำตอบ: 
ขอข้อมูลเพิ่มเติม ว่า  ทำประกันภัยประเภทใดไว้ด้วยครับ