การขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต ที่จ่ายเบี้ยประกันภัยจากธนาคารโดยตรง ต้องทำอย่างไร

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
kongkrich
วันเวลาที่ตอบ: 
24 November 2558
คำตอบ: 

ต้องติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต เพื่อขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต และติดต่อธนาคารเพื่อขอยกเลิกการตัดบัญชีสำหรับค่าเบี้ยประกันชีวิต