การค้ำประกันตัวแทน

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
เดชา
วันเวลาที่ตอบ: 
07 August 2555
รายละเอียดคำถาม: 
มีหนังสือจากบริษัทประกันรถยนต์เตือนให้ผู้ค้ำประกันตัวแทนไปชำระเงินค่าเบี้ยประกัน ที่ตัวแทนรับเงินลูกค้าแล้วไม่ได้ไปจ่ายให้บริษัท แต่ลูกค้าเหล่านั้นได้รับกรมธรรม์แล้ว เลยสงสัยว่าต้องชดใช้หรือไม่ เพราะบริษัทอนุมัติกรมธรรม์ได้อย่างไรทั้งที่ยังไม่ได้รับเงิน หรือเป็นการผลักภาระให้คนค้ำไปตามเงินกันตัวแทน ทั้งที่ตัวแทนคนนี้ก่อนหน้านี่บริษัทก็มีข้อมูลทุจริตมาเป็นปีๆแต่ไม่ดำเนินการอะไร ยังคงปล่อยสัญญาตัวแทนให้ขายต่อได้อีก...รบกวนด้วยครับ
คำตอบ: 
สามารถนำเรื่องมาร้องเรียนตัวแทนได้หากมีหลักฐาน เพราะตัวแทนรับเงินลูกค้าแล้วไม่ส่งเบี้ยให้บริษัท จะต้องถูกถอนใบอนุญาตค่ะ