กรณีต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์... หากศาลชั้นต้นพิพากษาว่ามีความผิดจะถือว่าขาดคุณสมบัติหรือยัง

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
แก้วกล้า
วันเวลาที่ตอบ: 
25 November 2552
รายละเอียดคำถาม: 
ในพรบ.ประกันวินาศภัย 2552 มาตรา 34 ที่ระบุคุณสมบัติของกรรมการไว้ว่าต้อง \"ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์\" สงสัยค่ะว่าหากศาลชั้นต้นพิพากษาว่ามีความผิดจะถือว่าขาดคุณสมบัติข้อนี้หรือยังค่ะ หรือว่าต้องรอให้ศาลชั้นสูงๆขึ้นไปตัดสินอีกที
คำตอบ: 
สอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มที่ ฝ่ายกฏหมายสำนักงานคปภ.02-5153999