รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2566
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 05 May 2566
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 21 April 2566
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 15 March 2566
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 15 March 2566
ปี 2565
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 25 December 2565
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ย. 65 25 November 2565
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565 15 November 2565
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565 06 October 2565
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565 01 September 2565
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 21 August 2565
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565 21 August 2565
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 10 July 2565
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 11 May 2565
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 09 April 2565
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 18 March 2565
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 18 March 2565
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 26 January 2565
ปี 2564
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 30 December 2564
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 03 December 2564
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564 03 December 2564
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 03 December 2564
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 03 August 2564
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 03 July 2564
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 03 June 2564
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 18 May 2564
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 05 April 2564
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 03 March 2564
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างส่วนภูมิภาคประจำเดือน มกราคม 2564 01 March 2564
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 08 February 2564
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 03 February 2564
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 03 February 2564
ปี 2563
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 17 November 2563
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 02 October 2563
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 28 September 2563
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 05 August 2563
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 02 July 2563
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 02 June 2563
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 04 May 2563
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 03 April 2563
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 02 March 2563

Pages