< >

สำนักงาน คปภ. จัดอบรมความรู้ด้านการประกันภัยให้กับนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายงานสอบสวน สังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 (9 จังหวัด) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประกันภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ และสามารถนำความรู้ไปปฎิบัติงานช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยอย่างถูกต้อง เป็นธรรม โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ารับการอบรมจำนวน 1,073 นาย ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา